Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2019

alliwantisyou
3704 e721 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme
alliwantisyou
8086 ead4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
alliwantisyou
8503 b270
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme
alliwantisyou
8573 ca99 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme
alliwantisyou
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viashakeme shakeme
alliwantisyou
5484 c70d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
alliwantisyou
9606 d8bd
Reposted fromsilkdreams silkdreams viashakeme shakeme
alliwantisyou
alliwantisyou
9838 86c8
Reposted fromipo ipo viashakeme shakeme
alliwantisyou
alliwantisyou
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viawszystkodupa wszystkodupa
alliwantisyou
alliwantisyou
Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— Piotr Tokarz - Silent Soul
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparrtyzant parrtyzant

June 20 2019

alliwantisyou
3447 4d65 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viabanshe banshe
alliwantisyou
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viabanshe banshe
alliwantisyou
Reposted fromsalami salami viabanshe banshe
alliwantisyou
Nie snu ci tak stale brakuje, ale powodu, żeby wstać. Pewności, że jak się mocno postarasz, to wszystko może być jak ze snu. A to jest walka. I dobrą bronią nie są tu hektolitry kawy ani ciepła kołdra, ale waleczne serce. Które bije, bo uparcie chce żyć, a nie tylko przedłużać wegetację.
— Olga Wojciechowska "Listy niczyje"
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viabanshe banshe
alliwantisyou
Zrozumiałam, że niektóre osoby nigdy nie będą mnie szanować i doceniać. Nie ma znaczenia kim jestem, jaka jestem, co robi, jaką mam historię życia i co osiągnęłam. Zrozumiałam, że nie ma sensu niczego udowadniać ani tłumaczyć. Szczególnie ludziom, którzy uważają się za lepszych od innych, a tak naprawdę lepsze od innych mają jedynie mniemanie o sobie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaparrtyzant parrtyzant
alliwantisyou
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viabeattman beattman
alliwantisyou
6875 f657
fot. Charlotte Dupont
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabeattman beattman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl