Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

alliwantisyou

August 18 2017

alliwantisyou
1694 3c63
alliwantisyou
5864 eeab
alliwantisyou
5849 3a98
alliwantisyou
Dziękuj za wszystkie złe rzeczy. Bo gdyby nie czyjeś złamane serce, nadszarpnięte zaufanie, sekunda, moment, nie spotkałbyś danej osoby. To dzięki tym wszystkim momentom masz to mgnienie by zbliżyć się do kogoś. Wiążą nas przypadki. Czy życie nie jest jednym, dużym zaskoczeniem? Biorę z tego zaskoczenia ile się da. I dziękuję życiu, że złamało Cię w ten sposób. Bo gdyby nie to, nie miałabym Cię tu i teraz. Jesteś moją obecną ostoją. Paręnaście miesięcy temu kto inny zapełniał moją duszę. Dzięki niepowodzeniom, niedomówieniom i niedopasowaniu stało się to przeszłością. I dziękuję za to. Bo teraz jesteś Ty. Wiele trzeba wycierpieć by wciąż i wciąż trafiać na kogoś, kto będzie Twoim życiem. I możemy mieć tylko nadzieję, że będzie to teraz, i będzie to na zawsze. Bo gdyby tak nie myśleć, to wtedy i nie warto kochać. A kim człowiek jest bez miłości? Jesteś teraz. Teraźniejszość to najcenniejsze co mam. Delektuję się tymi godzinami. Bo albo zapiszesz się we wspomnieniach, albo będziesz kolejną osobą na chwilę, nic nie wartą. Uczmy się szukać miłości. Tej właściwej.
#zielonawena 
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
alliwantisyou
alliwantisyou
6081 d357
Reposted fromoutoflove outoflove
alliwantisyou
6083 a117 500
Reposted fromoutoflove outoflove
alliwantisyou
6084 0adc
Reposted fromoutoflove outoflove
alliwantisyou
6085 e9ea 500
Reposted fromoutoflove outoflove

August 15 2017

alliwantisyou
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
alliwantisyou
alliwantisyou
5250 8a3f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabeattman beattman
alliwantisyou
I nie ma żadnej gwarancji, ze raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko - Ósmy dzień Tygodnia
Reposted fromkostuchna kostuchna viabeattman beattman
alliwantisyou
Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.
Reposted fromscorpix scorpix
alliwantisyou
2690 e8a4 500
Reposted fromxanth xanth viascorpix scorpix
alliwantisyou
Nie rozumiem wypowiedzi niektórych ludzi.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabeattman beattman
alliwantisyou
5656 3e96
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viabeattman beattman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl