Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

alliwantisyou
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
alliwantisyou
alliwantisyou
5250 8a3f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabeattman beattman
alliwantisyou
I nie ma żadnej gwarancji, ze raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko - Ósmy dzień Tygodnia
Reposted fromkostuchna kostuchna viabeattman beattman
alliwantisyou
Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.
Reposted fromscorpix scorpix
alliwantisyou
2690 e8a4 500
Reposted fromxanth xanth viascorpix scorpix
alliwantisyou
Nie rozumiem wypowiedzi niektórych ludzi.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabeattman beattman
alliwantisyou
5656 3e96
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viabeattman beattman
alliwantisyou
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
alliwantisyou
alliwantisyou
5250 8a3f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabeattman beattman
alliwantisyou
I nie ma żadnej gwarancji, ze raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko - Ósmy dzień Tygodnia
Reposted fromkostuchna kostuchna viabeattman beattman
alliwantisyou
Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.
Reposted fromscorpix scorpix
alliwantisyou
2690 e8a4 500
Reposted fromxanth xanth viascorpix scorpix
alliwantisyou
Nie rozumiem wypowiedzi niektórych ludzi.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabeattman beattman
alliwantisyou
I nie ma żadnej gwarancji, ze raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko - Ósmy dzień Tygodnia
Reposted fromkostuchna kostuchna viabeattman beattman
alliwantisyou
Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.
Reposted fromscorpix scorpix
alliwantisyou
2690 e8a4 500
Reposted fromxanth xanth viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl