Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

alliwantisyou
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
alliwantisyou
To smutne kiedy rozpada się przyjaźń i sam nie wiesz dlaczego, bo nie pokłóciliście się ale po prostu nie umiecie już rozmawiać jak kiedyś.
— cholernie smutne...
alliwantisyou
Tylko ja mogę tęsknić za kimś, kogo praktycznie nie znam.
alliwantisyou
Trzeba tworzyć sobie własną przestrzeń - taką, w której jest spokój i dużo książek.
— "Myśl to forma odczuwania. Susan Sontag w rozmowie z Jonathanem Cottem"
Reposted fromciarka ciarka viaorientalnazupa orientalnazupa
7759 a928
alliwantisyou
alliwantisyou
zupo dalej jestem na Ciebie zła za zajebanie mi roku ... 
Reposted fromzenibyja zenibyja viaorientalnazupa orientalnazupa
alliwantisyou
7178 3201 500
Reposted frommisza misza viaorientalnazupa orientalnazupa
alliwantisyou
4351 51cd
alliwantisyou

– To koniec – powiedział.

– Nie dzwoń do mnie więcej – powiedziała ona.

On uwierzył. Ona nie. 

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
alliwantisyou
9616 0907 500
Reposted fromverronique verronique viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
5982 f20f 500
Reposted fromoutoflove outoflove
alliwantisyou
1607 aefa 500
//
Reposted fromrawwwr rawwwr viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
Aug 8
Add this event to a calendar application
Zupa jest dla mnie swego rodzaju pamiętnikiem
Pozwala mieć poczucie, że nie jestem sama w tym co myślę i jak się czuję
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove
alliwantisyou
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vialovesweets lovesweets
alliwantisyou
cześć, jest mi źle  
— 02:54
Reposted fromeazyi eazyi vialovesweets lovesweets
alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl