Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

alliwantisyou
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
alliwantisyou
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia viaislandinthesun islandinthesun
alliwantisyou
0327 8daa 500
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viaislandinthesun islandinthesun
alliwantisyou
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu
— Miłość oraz inne dysonanse
alliwantisyou
Wtedy pomyślałem, że łzy nie przywracają życia umarłym.
Jest jeszcze coś, co człowiek musi wiedzieć o łzach.
Nie sprawią, że pokocha cię ktoś, kto cię nie kocha.
alliwantisyou
Nic tak nie zatruwa powietrza, jak rozkładająca się przyjaźń.
— H.Elzenberg
Reposted frommonstrum monstrum viaislandinthesun islandinthesun
alliwantisyou
Boję się, że Ty wcale tego mojego kochania nie czujesz, bo nie przejawia się ono w żadnej formie dbania o Ciebie. Chciałabym jednak, żebyś pamiętał, że ja o siebie też przecież nie dbam. Jestem czasem dla Ciebie nieczuła, ale ja i dla siebie jestem nieczuła. Zwłaszcza w drobiazgach. Nie zrobię Ci śniadania, ale wiesz – ja i sobie nie zrobię śniadania.
— A. Osiecka
alliwantisyou
Głupotą jest znikać z życia kogoś, kto ustawił nas na pierwszym miejscu. Kto oddał nam swoje serce, duszę i emocje. Uciec bez słów okrywając dnie i noce tej osoby ciszą, pustką i zastanowieniem. Nie róbcie tego. Nie odchodźcie od dobrych ludzi, myśląc, że na nich nie zasługujemy. Możecie im zniszczyć życie.
dzekson
Reposted frommefir mefir viaislandinthesun islandinthesun
alliwantisyou
“Jakie to dziwne, że dwoje przyjaciół może zmienić się w nierozłączną parę, potem w nienawidzących się, a w końcu obojętnych sobie ludzi. I to wszystko w ciągu jednego życia.”
— Tahereh Mafi – Dar Julii
Reposted fromSalute Salute viaislandinthesun islandinthesun
alliwantisyou
Niech świat znów usiądzie prosto i nie garbi się. 
— S. Mrożek, Tango
alliwantisyou

Przypomniało mi się to w samą nieporę.


— Edward Stachura
Reposted fromrol rol viaislandinthesun islandinthesun
alliwantisyou
Ciebie jednego tylko mam i właśnie Ciebie tylko nie mam.
— A. Osiecka
alliwantisyou
“ Sam sobie każdy płacze. Innych gówno twój płacz obchodzi. A zapłacz się choćby na śmierć. Bo i śmierć nikogo już nie obchodzi. ”
— Wiesław Myśliwski
alliwantisyou
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
alliwantisyou
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viaislandinthesun islandinthesun
alliwantisyou
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viaislandinthesun islandinthesun
alliwantisyou
Prawdziwa dama pije, pali i przeklina. I naturalnie ogląda się za mężczyznami
— B.Tyszkiewicz
alliwantisyou
Są ludzie, którym pozwolimy wracać zawsze.
alliwantisyou
Tyle twoich słów w głowie ciągle mam 
tyle pięknych słów że uwierzyłam, że już zawsze będzie tak 
— Ania Dąbrowska
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaislandinthesun islandinthesun
alliwantisyou
dlaczego jesteś taka obca, dlaczego nie w moim łóżku
palisz tej nocy papierosa za papierosem?
— Jacek Podsiadło
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl