Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

alliwantisyou
1418 b774
Effy
alliwantisyou
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadalena badalena
alliwantisyou
alliwantisyou
Jak drzewo, nakarm ją, daj cień i ulecz chorą duszę.
— Mela Koteluk
Reposted frommefir mefir viabadalena badalena
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viabadalena badalena
3712 d637 500
alliwantisyou
8098 2e63
Reposted fromcalifornia-love california-love viabadalena badalena
alliwantisyou
2897 ded3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabadalena badalena
alliwantisyou
Kiedy masz wątpliwości, wybierz najprostsze rozwiązanie.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadalena badalena
alliwantisyou
alliwantisyou
6112 5a14
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabadalena badalena
alliwantisyou
Trzeba się podnieść i iść. Zawsze trzeba iść. Jak się nie ma gdzie iść, tym bardziej.
— Edward Stachura
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viabadalena badalena
alliwantisyou
5616 42c9
Reposted fromoutoflove outoflove
alliwantisyou
5621 ac8e
Reposted fromoutoflove outoflove
alliwantisyou
5645 eeab 500
Reposted fromoutoflove outoflove
alliwantisyou
5671 1f1a 500
Reposted fromoutoflove outoflove
alliwantisyou
Znam osobę, która znaczy dla mnie wszystko, bez której nie ma nic. Bez której nie chciałabym mieć wszystkiego. Bo ta osoba jest tym wszystkim. Bez niej i tak zostałabym z niczym.
http://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
alliwantisyou
9289 d77a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
alliwantisyou
5105 af61 500
More.
Reposted frombzdura bzdura viaoutoflove outoflove

May 20 2017

alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl