Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

alliwantisyou
Abonent chwilowo niedostępny...
Chwilowo? Dla mnie niedostępny już na zawsze!
— zwykła jak zawsze
alliwantisyou
alliwantisyou
alliwantisyou
7348 f807 500
...
alliwantisyou
7422 fd42
Reposted fromoutoflove outoflove
alliwantisyou
7431 9a58 500
Reposted fromoutoflove outoflove

May 16 2017

alliwantisyou
Wiem dziś jedynie tyle, że każda Twoja część we mnie musi umrzeć.
— Natalia Belcik
alliwantisyou
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viadefinicjamilosci definicjamilosci
alliwantisyou
4367 4b26
Reposted fromvertige vertige viadefinicjamilosci definicjamilosci

May 13 2017

0420 000d
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viabanshe banshe
alliwantisyou
9311 2513
Reposted froma-antimatter a-antimatter viabanshe banshe
alliwantisyou
Zapału nic nie ostudzi, bo nie grasz do połowy. Jesteś tą wersją exclusive, a ja chcę ją zdobyć.
Reposted fromorchis orchis viabanshe banshe
alliwantisyou
Napiszemy sobie zaraz tu swój własny film. Nie chcę dusić się w oparach ich bezbarwnych dni.
Reposted fromorchis orchis viabanshe banshe
3945 e438 500
Reposted fromfreakish freakish viabanshe banshe
alliwantisyou
9019 9e63 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe
alliwantisyou
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów
— Stanisław Lem
Reposted fromorlikowska orlikowska viabanshe banshe
alliwantisyou
8485 8b8c 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viabeattman beattman
alliwantisyou
8295 523f
alliwantisyou
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viamyinstantneed myinstantneed
alliwantisyou
Chciałabym, żeby ktoś za mną tęsknił. Żeby nie mógł zasnąć, myśląc o mnie. O moim zapachu, dotyku, uśmiechu, o tym jak przygryzam wargę, czy jak odgarniam włosy. 
— chcę coś dla kogoś znaczyć.
Reposted fromkatalama katalama viamyinstantneed myinstantneed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl