Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

alliwantisyou
alliwantisyou
0770 879d 500
Reposted fromckisback ckisback viatoniewszystko toniewszystko
alliwantisyou
alliwantisyou


me before entering stage
7099 c40b 500
alliwantisyou
alliwantisyou
1419 c0f9
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatoniewszystko toniewszystko
alliwantisyou
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from2708 2708 viatoniewszystko toniewszystko
alliwantisyou
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viatoniewszystko toniewszystko
alliwantisyou
Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski
alliwantisyou
alliwantisyou
5129 4a91
alliwantisyou
9843 cc11
Reposted fromparkaboy parkaboy viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
6838 e00a
alliwantisyou
0273 e8f2
alliwantisyou
9522 0193 500
Reposted fromgrobson grobson viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl