Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

alliwantisyou
"Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...) Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie."
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
7936 37e1 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamyinstantneed myinstantneed
alliwantisyou
0869 d712
alliwantisyou
alliwantisyou
alliwantisyou
3634 77a7 500
Reposted fromrol rol viamyinstantneed myinstantneed
alliwantisyou
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viaoutoflove outoflove
4053 1b9e 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaoutoflove outoflove
alliwantisyou
0981 fee8
alliwantisyou
Najbardziej boli mnie Twoja obojętność. Że zachowujesz się tak, jakby mnie po prostu nie było.  Każde Twoje ominięcie mnie bez choćby krótkiego spojrzenia jest dla mnie jak policzek.
alliwantisyou
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viamyinstantneed myinstantneed
alliwantisyou
2419 3d87
alliwantisyou
Nasze najwspanialsze wyczyny miłosne miały miejsce w marzeniach i snach.
— E.E. Schmitt: "Napój miłosny"
Reposted frompensieve pensieve viamyinstantneed myinstantneed
alliwantisyou
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frommaliwa maliwa viamyinstantneed myinstantneed
alliwantisyou
Niedosyt, jaki pozostawił Kopciuszek księciu, przesądził o sukcesie. Niedosyt powoduje apetyt na przebywanie razem.
— K. Kofta
alliwantisyou
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viamyinstantneed myinstantneed
alliwantisyou
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless viamyinstantneed myinstantneed
alliwantisyou
Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.
Reposted fromlavendowy lavendowy viamyinstantneed myinstantneed
alliwantisyou
3334 33ab
Reposted fromkarahippie karahippie viamyinstantneed myinstantneed
alliwantisyou
3353 9469
Reposted fromkarahippie karahippie viamyinstantneed myinstantneed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl