Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

alliwantisyou
5668 eb72 500
Reposted from2017 2017 viaoutoflove outoflove
alliwantisyou
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
— Arthur Conan Doyle - "Dolina trwogi"
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viaoutoflove outoflove
alliwantisyou
Wybaczenie to zapach, który fiołek zostawia na stopie, która go zdeptała"
— Mark Twain
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaoutoflove outoflove
alliwantisyou
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeattman beattman
9009 3398 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viabeattman beattman
alliwantisyou
alliwantisyou
8098 48e4
Reposted fromamelia amelia viabeattman beattman
alliwantisyou
Za nic nie da się zapomnieć tego, o czym chce się zapomnieć. 
— Murakami, Zniknięcie słonia.
Reposted fromevenso evenso viabeattman beattman
8175 d978
Reposted fromLittleJack LittleJack viabeattman beattman

April 13 2018

alliwantisyou

Polubiłam jego obecność.

Reposted fromduszka666 duszka666 vialovesweets lovesweets
alliwantisyou
1756 2e56
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaMerrry98 Merrry98
alliwantisyou
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
Reposted fromenchantement enchantement viaMerrry98 Merrry98
alliwantisyou
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viaMerrry98 Merrry98
alliwantisyou
8949 fb82 500
Nie radzę sobie z samotnością.
Reposted fromnoone97 noone97 viaMerrry98 Merrry98
alliwantisyou
Czasem wszystko jest zupełnie inne, niż sobie wyobrażamy, a czasem to, co uważaliśmy za rzeczywistość, w ogóle nie istnieje.
— Jodi Picoult - Małe wielkie rzeczy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMerrry98 Merrry98
alliwantisyou

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viaMerrry98 Merrry98
alliwantisyou
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaMerrry98 Merrry98
alliwantisyou
3346 81d0
Reposted frompalesoap palesoap viaMerrry98 Merrry98
alliwantisyou
8746 6234
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl