Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

alliwantisyou
2954 b49f 500
Pamiętajcie, że to zawsze zaczyna się niewinnie. Zareagujcie na etapie pierwszego obrazka. Mówię wam.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastrzepy strzepy
alliwantisyou
Reposted fromrooo rooo viastrzepy strzepy
alliwantisyou

A nie znikniesz mi?

Reposted frommarysia marysia viatojestpojebane2 tojestpojebane2
alliwantisyou
Ilu ludzi samotnie przemierza życie tylko dlatego, że nie mogą być z tymi, których kochają?
— MJoannaC- “Mężczyzna z tuszem na dłoni”
alliwantisyou
Czuję, że ta znajomość musi mieć ciąg dalszy. Nieważne jaki. Po prostu dalszy.
Reposted fromolakocie olakocie viaforgettoregret forgettoregret
alliwantisyou
No jasne. Tak właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie, świecie wolności i wyboru: odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver „Delirium #3:Requiem”
alliwantisyou
alliwantisyou
6023 09ee 500
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna viastrzepy strzepy
alliwantisyou
1832 2ee1
Reposted fromsarazation sarazation viastrzepy strzepy
alliwantisyou
6349 aa4b 500
The Wanderer
Reposted fromvolldost volldost viastrzepy strzepy
alliwantisyou
6564 3de6
Reposted fromGIFer GIFer viastrzepy strzepy
alliwantisyou
7942 2995 500
alliwantisyou
Wygraną zadedykuję żonie, za to że nie ma mnie wtedy, kiedy ona mnie potrzebuje, nie ma mnie kiedy chciała żebym był, i że nie ma mnie wtedy, kiedy ja sam bym sobie tego życzył.
— Kamil Stoch
Reposted fromawash awash viagdziejestola gdziejestola
5098 1146

yaelmerve:

🌿

Reposted frommyjapanese myjapanese viastrzepy strzepy
alliwantisyou
8325 645b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastrzepy strzepy
alliwantisyou
6843 5eff
Reposted fromMadristas Madristas viastrzepy strzepy
alliwantisyou
6791 6fd1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viastrzepy strzepy

June 25 2017

alliwantisyou
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
9339 914a
Reposted fromLittleJack LittleJack viasatyra satyra
alliwantisyou
Znasz mnie na tyle  na ile Ci pozwolę.
— Uncertainty
Reposted fromUncertainty Uncertainty viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl