Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

alliwantisyou

we should dance it out

Reposted fromhysterie hysterie viaBeLikeBlair BeLikeBlair
alliwantisyou
- Jak sobie pani radzi z chwilami słabości?
- Płaczę.
- Długo?
- Czasami krótko, a czasami wraca do mnie ten płacz po jakimś czasie. Zamykam się w sobie. Ale staram się jak najszybciej z tych stanów wychodzić, bo one są niekorzystne i dla psychiki, i dla ciała.
— Helena Norowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBeLikeBlair BeLikeBlair
alliwantisyou
  
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaBeLikeBlair BeLikeBlair
9679 3537

"When I make him laugh, I feel like the most beautiful girl in the world."

Reposted fromrousmadder rousmadder viaBeLikeBlair BeLikeBlair
alliwantisyou
1179 bd89
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viaBeLikeBlair BeLikeBlair
alliwantisyou
7190 84f5 500
Reposted fromthinredline thinredline viaBeLikeBlair BeLikeBlair
alliwantisyou
7302 4e18
alliwantisyou
I wanna go home i want a beer | quotes and movies
Reposted fromweightless weightless viaBeLikeBlair BeLikeBlair
alliwantisyou
7561 d078 500
Reposted fromdauser dauser viaBeLikeBlair BeLikeBlair
alliwantisyou
6894 70a9
Reposted fromEkran Ekran viaBeLikeBlair BeLikeBlair
alliwantisyou
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaBeLikeBlair BeLikeBlair
alliwantisyou
5474 e908
alliwantisyou
9928 084e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBeLikeBlair BeLikeBlair
alliwantisyou
2802 9a5b 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaBeLikeBlair BeLikeBlair
alliwantisyou
Things are not always what they seem.
— M.
Reposted fromnevermindd nevermindd
alliwantisyou
mam to co mam i jestem szczęśliwa
straciłam to co straciłam i nadal jestem szczęśliwa
— punkt widzenia ;)/ "Mleko i miód"
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
alliwantisyou
6637 c99f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaumie-ranko umie-ranko
alliwantisyou
3300 6526
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakkas kkas
alliwantisyou
W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło
— Pokolenie Ikea
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viayveee yveee
alliwantisyou
3034 b5c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakama1110 kama1110
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl