Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2018

alliwantisyou
7374 c382 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
alliwantisyou
Przychodzi w życiu ta­ki roz­dział, że aż trud­no się oderwać.
— Schmerz
alliwantisyou
On dotknął palcami jej włosów, ona poczuła, że dotyka ją miłość.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
4288 46ba 500
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
alliwantisyou
alliwantisyou
Wciąż się trzęsę o ciebie, czy świat cię nie złamie. Bo łamie właśnie twardych. Miękkich złamać się nie da, wiesz, oni się zawsze ugną.
— Małgorzata Musierowicz "Ciotka Zgryzotka"
Reposted frompasazerka pasazerka viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
alliwantisyou
3795 3707 500
Reposted fromtichga tichga viatobecontinued tobecontinued
9634 9392
Reposted frombylejaka bylejaka viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
alliwantisyou
Ja wierzę, że miłość jest performatywna, czyli de facto nieważne jest, co mówimy, nieważne jest nawet, co myślimy. Ważne jest, co robimy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
alliwantisyou
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
alliwantisyou
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viabanshe banshe
alliwantisyou
Może zamiast myśleć o tym, czego Ci brakuje, skupisz się na tym, co masz w zasięgu ręki?
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viabanshe banshe
alliwantisyou
Wiem, jak bardzo ci na nim zależy. Ale twoje życie i jego życie to dwie różne bajki, to dwie różne galaktyki. A to znaczy, że od tej chwili musisz uważać na swoje serce, bo inaczej rozpadnie się na milion drobnych kawałków.
— Nicholas Sparks - "Najdłuższa podróż"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabanshe banshe
alliwantisyou
Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły
Reposted fromraspberryjam raspberryjam viabanshe banshe
alliwantisyou
Będę o Ciebie walczyć!!
— Daj mi spróbować
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viabanshe banshe
alliwantisyou
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl