Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

alliwantisyou
Trzymając się przykładu „być lepszym dla bliskich”. Trzeba iść dalej. Odpowiedzieć na pytanie dla kogo i jak. Proszę zobaczyć, że jak ktoś mówi: „będę biegać”, to prawie na pewno nie będzie. Ale jeśli powie: „będę biegać dwa razy w tygodniu, we wtorek i czwartek o godzinie 19, w Parku Skaryszewskim” to już bardzo prawdopodobne, że będzie biegać. My mamy skłonność do formułowania ogólnikowych pomysłów, które zastępują konkretne cele. Z intencją „będę lepszy dla moich bliskich” mogę żyć długie lata, kompletnie nic nie robiąc. Dlatego trzeba przyjąć dyskretne zobowiązania. Konkretne. Popatrzmy na wynik pewnego badania przeprowadzonego wśród studentek. Część miała zobowiązać się ogólnikowo: w najbliższym latach przeprowadzę profilaktyczne badania piersi. Drugą grupę poproszono o zobowiązanie: przeprowadzę te badania za trzy lata, w kwietniu, nie później niż 15. W pierwszej grupie prawie żadna dziewczyna nie zrobiła badań, w drugiej prawie wszystkie. Jest też inny trick. Zmiana jest związana z trudem, wysiłkiem, interpretujemy ją jako przykrą konieczność. A nie lepiej doszukiwać się w niej szansy? To, co robimy, ma cieszyć. Wspomniane przeze mnie bieganie może wiązać się z poczuciem, że choć bardzo tego nie lubię, że jestem zakładnikiem własnego postanowienia, to można znaleźć takie miejsca w których biega się bardzo przyjemnie, bo są wokół ładne dziewczyny, a o świcie pełno jest ptaków. Trzeba trochę pokombinować.
— Wiesław Łukaszewski
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa

March 06 2019

alliwantisyou
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
alliwantisyou
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
alliwantisyou
7447 367f 500
I każdemu z nas po przyjacielu z zupy
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawakemeupx wakemeupx
alliwantisyou
4170 deca
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
alliwantisyou
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
9131 f36c
Reposted frominspired inspired viawakemeupx wakemeupx
alliwantisyou
8036 2e8c
Reposted frompeluda peluda viawakemeupx wakemeupx

March 05 2019

alliwantisyou
— Elena, Bonnie, Caroline, "The Vampire Diaries"
alliwantisyou
4484 67ed 500
Reposted fromaleander aleander viabeattman beattman
alliwantisyou
8256 b965
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
Chcę być osobą,którą boisz się stracić.
— poranne
Reposted fromweightless weightless viatobecontinued tobecontinued
7679 7e09
Reposted fromsunlight sunlight viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
8268 bfa8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
9261 2646 500
Reposted fromsunlight sunlight viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
alliwantisyou
8371 fbe6 500
Reposted fromnoticeable noticeable viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
- Ile razy układałaś sobie w myślach odpowiedź na SMS, który nigdy nie przyszedł ?
- 7 lat... - wyszeptała.
— Autor Bezdech
alliwantisyou
alliwantisyou

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl