Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

alliwantisyou
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viamyinstantneed myinstantneed
alliwantisyou

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viaskraweksiebie skraweksiebie
alliwantisyou

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"
alliwantisyou
0113 ba05
Reposted fromtfu tfu viaskraweksiebie skraweksiebie
alliwantisyou
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
alliwantisyou
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
alliwantisyou
3254 f0b4
Reposted fromolaosa olaosa viaskraweksiebie skraweksiebie
alliwantisyou
8951 4ca8 500
alliwantisyou
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
Reposted fromtygrysek tygrysek viaskraweksiebie skraweksiebie
alliwantisyou
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina viaskraweksiebie skraweksiebie
alliwantisyou
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viaskraweksiebie skraweksiebie
alliwantisyou
..cudze szczęście łatwiej zauważyć niż swoje.Wszędzie dobrze,gdzie nas nie ma...Poza tym ilu ludzi,tyle szczęść.Dla jednego szczęście to wór pełen pieniędzy,dla drugiego zdrowe dzieci,a dla trzeciego to,że codziennie rano oczy otwiera.
— Anna Ficner-Ogonowska: "Alibi na szczęście"
Reposted frompensieve pensieve viaoutoflove outoflove
alliwantisyou
4018 6679 500
alliwantisyou
3546 1fe4 500
Reposted fromstroschek stroschek via1901 1901

February 14 2018

alliwantisyou
9289 fd4d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaundonee undonee
alliwantisyou
alliwantisyou
alliwantisyou
Mężczyźni w znakomitej większości tłumią uczucia, a szkoda, bo są tacy fajni, gdy pokazują swoja wrażliwość.
alliwantisyou
Nie wiem gdzie te wszystkie uczucia do Ciebie mnie doprowadzą. Mam tylko nadzieję, że do czegość nietuzinkowego
— hyphaeoflove
6426 8ebb 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl