Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

alliwantisyou
9935 344c 500
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
6333 e77f
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
alliwantisyou
alliwantisyou
alliwantisyou
3491 81b6
alliwantisyou
1409 b4a5 500
Reposted fromsavatage savatage viaimaybebad imaybebad
alliwantisyou
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
alliwantisyou
6086 554b
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
alliwantisyou
alliwantisyou
Jeśli nosisz w sobie fałszywą mapę, będziesz ciągle miał wrażenie, że błądzisz w życiu.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
alliwantisyou
Czy jesteś gotów na to, żeby skonfrontować wszystko, co wiesz o sobie z tym,  jaki jesteś naprawdę?  - No tylko właściwie po co? - zapytasz pewnie. A ja odpowiem: - Bo każdy fałsz, jaki w sobie nosisz, doprowadzi cię do katastrofy.  Życie nie znosi kłamstwa.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
alliwantisyou
6571 aa83
Reposted frompotatos potatos viaoutoflove outoflove
alliwantisyou
alliwantisyou
Reposted fromtulele tulele viaoutoflove outoflove
alliwantisyou
5277 6d37
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
alliwantisyou
7189 676e
Reposted fromnuitlys nuitlys viawszystkodupa wszystkodupa
3136 7d7f 500
Reposted frombrumous brumous viamyinstantneed myinstantneed
alliwantisyou
alliwantisyou
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl