Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

9885 9ba5
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viabrzask brzask
alliwantisyou
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamslexi mslexi
alliwantisyou
usuń z niedoskonałego życia wszystko, co nie ma sensu, a utraci ono nawet swą niedoskonałość
— Haruki Murakami – Sputnik Sweetheart
Reposted frompuella13 puella13 viamslexi mslexi
alliwantisyou
1752 6dc1
Reposted fromlittlefool littlefool viabrzask brzask
alliwantisyou
0242 8f1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
alliwantisyou
Czekasz na ten dzień. Idziesz. Chlasz. Pierdolisz głupoty.  Przez chwilę jesteś szczęśliwy. Wracasz. Nie wysypiasz się.  I zaczynasz kolejny nic nie warty dzień w swoim życiu. Codzienność.
Reposted fromautonomia autonomia viabrzask brzask
alliwantisyou
Znam osobę, która znaczy dla mnie wszystko, bez której nie ma nic. Bez której nie chciałabym mieć wszystkiego. Bo ta osoba jest tym wszystkim. Bez niej i tak zostałabym z niczym.
http://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
alliwantisyou
4893 bfda
Reposted fromsiegmunda siegmunda viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
5114 e4d0 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
9029 2c16
3259 3fc0 500
Reposted fromstrzepy strzepy viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
Jak długo się żyje, trzeba się wszystkim interesować - mawiała - inaczej nie ma różnicy między żywymi a umarłymi.
— Lucy Maud Montgomery, "Dolina Tęczy"
Reposted fromcudoku cudoku viatobecontinued tobecontinued
alliwantisyou
alliwantisyou
alliwantisyou
alliwantisyou
4088 9860 500
alliwantisyou
alliwantisyou
Im emocje są mocniejsze, tym trudniej je wyrazić.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl