Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

alliwantisyou
0223 538c
Reposted fromnanana-lalala nanana-lalala viabadalena badalena
alliwantisyou
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viabadalena badalena
alliwantisyou
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadalena badalena
alliwantisyou
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabadalena badalena
alliwantisyou
3684 35be
Reposted fromonlyman onlyman viabadalena badalena
alliwantisyou
3689 fdb0
Reposted fromonlyman onlyman viabadalena badalena
alliwantisyou
Tęsknota za drugim człowiekiem to najwyższy wymiar kary.
Reposted fromkrn krn viabadalena badalena
alliwantisyou
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabadalena badalena
alliwantisyou
6667 42e4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutoflove outoflove
alliwantisyou
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
alliwantisyou
Chcę być jednym z twoich kół ratunkowych. Chcę, żebyś mnie potrzebowała.
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
alliwantisyou
9250 86bd
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
alliwantisyou
Popełnij błąd, przyznaj się do niego i rusz dalej.
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
alliwantisyou
9281 96a3 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
alliwantisyou
Znam to uczucie. Uczucie, że kochasz kogoś aż tak, że jego szczęście jest dla ciebie najważniejsze.
— Jasinda Wilder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
alliwantisyou
Nie będę dziewczynką, do której zawsze możesz wrócić. Nie będę planem. Jakimś kurwa wyjściem awaryjnym.
Reposted fromladydarkness ladydarkness viasmutnazupa smutnazupa
alliwantisyou
9402 1201 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
alliwantisyou
W myślach mych mieszkanie masz
— Sonbird
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
alliwantisyou
Naprawić możemy się tylko sami.
— Jasinda Wilder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
alliwantisyou
Owszem, miała wspomnienia, ale wspomnień nie można dotknąć, poczuć ani przytulić.
— Cecelia Ahern - "P.S. Kocham Cię"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl