Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2019

alliwantisyou
3447 4d65 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viabanshe banshe
alliwantisyou
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viabanshe banshe
alliwantisyou
Reposted fromsalami salami viabanshe banshe
alliwantisyou
Nie snu ci tak stale brakuje, ale powodu, żeby wstać. Pewności, że jak się mocno postarasz, to wszystko może być jak ze snu. A to jest walka. I dobrą bronią nie są tu hektolitry kawy ani ciepła kołdra, ale waleczne serce. Które bije, bo uparcie chce żyć, a nie tylko przedłużać wegetację.
— Olga Wojciechowska "Listy niczyje"
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viabanshe banshe
alliwantisyou
Zrozumiałam, że niektóre osoby nigdy nie będą mnie szanować i doceniać. Nie ma znaczenia kim jestem, jaka jestem, co robi, jaką mam historię życia i co osiągnęłam. Zrozumiałam, że nie ma sensu niczego udowadniać ani tłumaczyć. Szczególnie ludziom, którzy uważają się za lepszych od innych, a tak naprawdę lepsze od innych mają jedynie mniemanie o sobie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaparrtyzant parrtyzant
alliwantisyou
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viabeattman beattman
alliwantisyou
6875 f657
fot. Charlotte Dupont
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabeattman beattman
alliwantisyou
3802 6dbf
Reposted fromgrobson grobson viascorpix scorpix
alliwantisyou

June 19 2019

alliwantisyou
alliwantisyou
9147 20dc 500
alliwantisyou

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparrtyzant parrtyzant
alliwantisyou
alliwantisyou
Zrozumiałam, że niektóre osoby nigdy nie będą mnie szanować i doceniać. Nie ma znaczenia kim jestem, jaka jestem, co robi, jaką mam historię życia i co osiągnęłam. Zrozumiałam, że nie ma sensu niczego udowadniać ani tłumaczyć. Szczególnie ludziom, którzy uważają się za lepszych od innych, a tak naprawdę lepsze od innych mają jedynie mniemanie o sobie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaparrtyzant parrtyzant

June 15 2019

alliwantisyou
0949 8015
Reposted fromkarahippie karahippie viaskraweksiebie skraweksiebie
alliwantisyou
To jest strasznie trudny i smutny moment, gdy zdajesz sobie sprawę, że coraz częściej z rana myślisz o tym, żeby już było po wszystkim, bo nie masz siły i ochoty wstać, a co wieczór leżysz przerażona wizją kolejnego dnia. Nie wiem, kiedy to się stało, ale chyba znów coś przegrałam z życiem.
— Autor nieznany
alliwantisyou
alliwantisyou
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viamyinstantneed myinstantneed
alliwantisyou
3060 8259
alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl